Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Значително увеличение на делата за престъпления против паричната и кредитната система в Ловешко

В УБ на Прокуратура на РБ „Изгрев“ гр. Бяла се проведе годишното отчетно съвещание за  дейността на прокуратурите от ловешки съдебен регион за 2022 год.

Гости на съвещанието бяха г-жа Росица Славова от отдел „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура и г-жа Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура  – Велико Търново.

Годишният доклад за дейността на прокуратурите от Ловешкия съдебен окръг през 2022 година бе представен от окръжния прокурор Валентин Вълков.

Бе отчетено, че през изминалата 2022 година на територията на Ловешкия съдебен район са наблюдавани общо 2611 броя досъдебни производства и 189 броя бързи производства. Решените досъдебни производства са общо 2596 броя.

Внесени са общо 683 прокурорски актове в съда.

Отчита се значително увеличение на делата за престъпления против паричната и кредитната система и против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е 661.

Приведени в изпълнение са съдебни актове по отношение на 380 лица.

Работено е по общо 40 броя преписки с международен елемент.

По надзора за законност са образувани общо 237 преписки. Взето е участие по 177 дела в АС – Ловеч.

Г-жа Славова поздрави прокурорите за постигнатите добри резултати и благодари на всички за положените усилия в работата.

Г-жа Ирманова пожела на прокурорите здраве и удовлетвореност.

Г-жа К. Кънчева – ИФ Административен ръководител – Районен прокурор на РП – Ловеч посочи, че в резултат на проверките от горестоящите прокуратури се е установило, че прокурорите в РП – Ловеч стриктно изпълняват служебните си задължения. Обърна внимание на обстоятелството, че в районната прокуратура имат немалко незаети щатни бройки.

Накрая г-н Вълков закри съвещанието, като изрази уважението си към всички прокурори и пожела и през тази година да работят все така всеотдайно, и да постигат още по-добри резултати.

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button