Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини
Популярно

Община Ловеч финансира проекти за физическо възпитание на детски градини и 12 училища

В Община Ловеч са представени и съгласувани проекти на 8 детски градини и 12 училища на обща стойност 19 805 лева. Проектите са за физическо възпитание и спорт по ПМС № 46/19.03.2020 г., за бюджетната 2023 г.

Финансови средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се предоставят по одобрени проекти на образователните институции, съдържащи цели, дейности и обхват. Размерът на средствата се определя от всяка институция по регламентиран в постановлението стандарт за дете/ученик за бюджетна година. Средствата са предназначени за учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване в детските градини и училищата.

Проектите на общинските детски градини и училища и на частното училище се финансират от централния бюджет, чрез бюджета на общината.

С проектите се цели да се подобри учебно-възпитателната дейност по физическо възпитание и спорт в образователните институции; да се разшири обхватът на извънкласните и извънучилищните дейности на учениците; да се използва рационално свободното време и да се изгради мотивационна система у децата и учениците за занимания със спорт в образователната институция и в свободното време.

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button