Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

В община Ловеч стартира проект „Детска кухня“

От 25.10.2023 г. в община Ловеч стартира проект „Детска кухня“, във връзка с подписано Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Ловеч за реализиране на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Целта на споразумението е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

В рамките на проекта ще се предоставя помощ под формата на ваучери/карти за детска кухня в община Ловеч, предназначени за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, на които ще се приготвя обедно хранене и не е осигурено хранене по друг ред.

Допустимите потребители за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня се определят от Дирекция Социално подпомагане (ДСП), като се включват деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  • семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

За деца близнаци ваучер/карта за детска кухня ще се предоставя за всяко дете – близнак.

Помощта ще се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.

Срокът на проект „Детска кухня“ е до 30.11.2025 г. и декларации за помощта се подават през целият период в Дирекция Социално подпомагане – Ловеч на адрес: гр. Ловеч ул. „Търговска“ № 24.

Допълнителна информация може да бъде получена и на телефон 068/688-230, отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, Община Ловеч.

Източник: Община Ловеч

Подобни публикации

Back to top button