Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Добрите практики в сферата на екологичната отговорност

Добрите практики в сферата на екологичната отговорност на областна администрация – Ловеч, бяха представени на форум в Габрово. Зелените инициативи сподели директорът на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (АКРРДС) Нели Митева. Тя разказа за въведената система за разделно събиране на отпадъци в администрацията, което е една от мерките в плана за подобрения, прилаган във връзка с реализирането на модела за управление на качеството CAF 2020, и за присъединяването към кампанията „Капачки за бъдеще“.

„Служителите на областната администрация се включиха в разделното събиране на отпадъци с мисълта за оползотворяване на ресурсите, грижа за обществото и природата“, изтъкна Митева. Тя допълни, че въвеждането на тази практика е било с разбирането, че зеленото ежедневие е въпрос на желание и на осъзнаване на нуждата от него. „Искахме да покажем, че за да събираш разделно отпадъци във всекидневието, не са нужни финансови средства, а добра комуникация, работа в екип, ефективна организация и настойчивост“, каза още директорът на дирекция АКРРДС и добави, че примерът за тази практика е пренесен от областната администрация и в Регионалната библиотека в Ловеч.

Модератор на форума бе областният управител на Габрово Мария Башева, а специален гост – областният управител на Ловеч Виктор Стойчев. Събитието е във връзка с проекта „Повишаване на гражданското участие  в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с подобряване на екологичната отговорност на администрациите“, изпълняван от сдружение „Инициатива за развитие“ и финансиран по оперативна програма „Добро управление“. Проучени и систематизирани са 16 добри практики от България и от осем европейски държави.

По време на дискусията представители на неправителствени организации, образователни институции и бизнеса коментираха взаимодействието между гражданското общество и администрацията, обсъдени бяха начините за насърчаване на партньорско управление за реализация на екологичните политики на администрацията.

„Подобряването на екологичната отговорност на администрацията не само подобрява състоянието на околната среда, но и допринася за устойчиво развитие, здраве на гражданите и увеличаване на обществената подкрепа за екологични инициативи“, коментира Виктор Стойчев и увери, че областната администрация ще продължи диалога с всички заинтересовани страни и ще стимулира създаването на партньорства за прилагане на екологични дейности и мерки.

Част от програмата на форума бе и посещение на Технологичния парк на Техническия университет в Габрово. Той е открит през ноември 2020 г. и включва 18 лаборатории, обединяващи научноизследователската инфраструктура на три центъра по компетентност и един за върхови постижения. Техническият университет в Габрово е единственият със собствен технологичен парк и е добър пример за регионална иновационна екосистема, посочи зам.-ректорът по научноизследователската дейност доц. д-р инж. Пламен Цанков.

Източник: lovechtoday.eu

Подобни публикации

Back to top button