Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Подготовка за изработването на областна здравна карта започна днес

Подготовка за изработването на областна здравна карта започна днес нарочна комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. Неин председател е областният управител Виктор Стойчев. На проведеното днес заседание комисията обсъди методиката за изработване на документа и разпредели функциите и задачите между отделните си членове.

Областните здравни карти ще залегнат в новата Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Областната здравна карта ще бъде изготвена след извършване на оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения. Ще бъде извършен анализ на здравно-демографската характеристика на областта и състоянието и тенденциите в развитието на здравеопазването. С картата ще бъде определена нуждата на териториално ниво от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи, като ще бъде определен техният минимален брой в извънболничната медицинска помощ по специалности. Определят се и брой легла за болнично лечение, медицинските дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност, както и медицинската апаратура, необходима за диагностика на пациентите.

 

Сред изискванията е към изготвената здравна карта да има освен предложение за броя на лекари и легла за болнично лечение още становище за необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта.

 

Областната здравна карта ще бъде приета до края на месеца.

Източник: lovechtoday.eu

Подобни публикации

Back to top button