Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Областният управител поиска от Oбщина Ловеч да върне на държавата бившата казарма

Терен от бившата казарма в Ловеч, представляващ недвижим имот с площ 4382 кв. м, застроен с 13 сгради, да бъде прехвърлен в собственост на държавата в срок до 1 септември т. г. Това поиска в писмо до кмета Корнелия Маринова областният управител Виктор Стойчев. Причината – неизпълнение на договора, с който имотът се предоставя на общината от държавата за изграждане на централен общоградски парк. Правото на собственост върху имота се прехвърля безвъзмездно на общината с решение на Министерския съвет от октомври 2017 г., а договора областният управител и кметът сключват в началото на декември 2017 г. със срок на действие пет години.

За това време община Ловеч е провела конкурс за проект за урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на терена на бившата казарма за рекреативни цели. Сключила е договор по възлагане със спечелилия конкурса за изготвяне на инвестиционен проект, той е одобрен. Издадено е разрешение за строеж. И дотук. Фактически няма реализиране на предвиденото по договора изграждане на парк.

Самият договор е изтекъл през декември м.г. В него е заложена клауза, според която при нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до пет години от придобиването на имота приобретателят (общината) се задължава да прехвърли собствеността върху него на държавата.

„Законът трябва да се спазва – коментира областният управител. – Целта ми не е държавата да си вземе терена, а да бъде стимулирана общината в изпълнението на поетите ангажименти за нещо многообещавано и дългочакано от ловчалии.“

Теренът на бившата казарма представлява общо четири имота, като три от тях общината придобива безвъзмездно след решение на правителството и съгласно договор още от юли 2014 г., без изрично да се указва за какво да се използват.

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button