Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

ОИЦ Ловеч представи възможностите за кандидатстване с концепции за ИТИ

Областният информационен център (ОИЦ) в Ловеч представи единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще се финансират от програма “Развитие на регионите” 2021 – 2027 година. Те са финансирани от водещата програма “Развитие на регионите” и програмите “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, “Образование”, “Околна среда” и “Развитие на човешките ресурси”, като всяка от тях е задължена да задели минимум 10 процента от финансовия си ресурс за интегрирани териториални инвестиции. Кандидатстването с концепции за интегрирани териториални инвестиции е възможно до 27 септември тази година чрез платформата “ИСУН 2020”, съобщи управителят на ОИЦ в Ловеч Кенан Терзиев.

Интегрираният териториален подход представлява подход, основан на местните специфики, насочени към ефективно използване потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между различни заинтересовани страни на местно ниво – държавни институции, областни администрации, общинска власт, гражданско общество, бизнес, научни и академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Целта е намаляване на различията между регионите, както и в самите региони, а средството е именно въвеждането на интегриран подход при инвестирането на средства от европейските фондове през периода 2021 – 2027 г. при съобразяване с местните особености и ефективно използване потенциала на съответната територия, посочи Терзиев.

Основните групи допустими бенефициенти за участие в Интегрираните териториални инвестиции са: държавата – като институция, бизнесът – като основен двигател на икономиката, гражданското общество. „Само намирането на общ език и цели би способствало за ефективността на новия подход, от което ще спечелят всички. Чрез т. нар. подход ,,от долу- нагоре” обединените усилия на няколко общини, институции, европейски програми,  общество и идеи ще се постигне по-добър живот за хората и развитие на територията, каза още Кенан Терзиев.

Той уточни, че подходът ИТИ ще се реализира в две фази, първата започна на 27 юни и е с продължителност 3 месеца (до 27 септември 2023 г.), през което време заинтересованите страни могат да подават своите проектни идеи за концепции през електронната система  ИСУН 2020. Втората фаза ще бъде достъпна за участие само за бенефициенти, чиито концепции са оценени най-високо и са получили най-голямо одобрение, а техните одобрени концепции ще могат да придобият конкретни измерения, визия и финансов аспект.

Областните информационни центрове ще изиграят ключова роля за сформирането на партньорства между бенефициентите, осъществяването на координация при подготовката на концепции, разясняването и популяризирането на възможностите за изпълнение на ИТИ, организирането и представянето пред обществото за обществено обсъждане на подадените концепции, публичните обсъждания и организирането на събития за разисквания, посочиха още от ОИЦ – Ловеч.

Подобни публикации

Back to top button