Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Кампания за ранно откриване на сърдечни заболявания

Във връзка с изпълнение на дейностите за 2023 г. по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-457/11.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването, Регионална здравна инспекция гр. Ловеч сключи договори с Медицински център гр. Ловеч и Медицински център гр. Троян за извършване на следните дейности за ранно откриване на сърдечни заболявания:

  1. Извършване на скринингови прегледи на лица над 18 г., включително с измерване на артериално налягане, изчисляване и оценка на Индекса на телесна маса и провеждане на изследвания съобразно утвърдената нормативна уредба в зависимост от възрастта на лицето.

2. Извършване на допълнителни консултации и изследвания от специалист кардиолог на лица измежду лицата по т. 1, подбрани по критерий „висок риск“.

Кампанията е безплатна за желаещите и е с продължителност 18 септември – 20 ноември 2023 г.

Прегледите ще се извършват по предварително обявен от лечебните заведения график и след предварително записване на телефони:

За МЦ-Ловеч – 068/677 238

За МЦ-Троян – 0670/60732

Източник: Зетра

Подобни публикации

Back to top button