Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

в Ловеч и в Плевен се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“

На 04 април 2023 г. в гр. Ловеч и на 05 април 2023 г. в гр. Плевен се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Ловеч и Плевен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от област Ловеч и 30 души от област Плевен, представители на: областни и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, Общинска служба по земеделие – гр. Плевен, ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен, НССЗ-ТОО Плевен, Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, държавни горски стопанства, ИАРА – гр. Бургас „РК“ Ловеч и „РК“ Плевен, Регионален исторически музей – гр. Плевен, областните информационни центрове, РДПБЗН, Институт за регионални изследвания и стратегии, ловно-рибарски сдружения, местни инициативни групи и природни НПО. Събитията бяха открито от инж. Зорница Йоткова, Директор на РИОСВ – Плевен.

В рамките на двете събития, в първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основният акцент в дискусията в област Ловеч беше свързан с очаквания период на създаване на Комитетите на заинтересованите страни. Бяха поставени и въпроси относно нуждата от информация за находищата на черен бор в областта, както и по отношение на проблемите с мечките. В област Плевен, дискусията се фокусира върху необходимостта от хармонизация между концепцията за  интегрирано териториално развитие и плановете за управление по Натура 2000. Бе обсъдена и нуждата от създаването на общ координационен механизъм за осигуряване на тази хармонизация. Разгледана бе още темата за ролята и участието на кметските наместници в Комитетите на заинтересованите страни.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ приключи успешно. Информационната кампания обхвана всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button