Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Съдии от Германия се срещат със съдии от Ловеч

Районен съд Ловеч в партньорство с Окръжен съд Ловеч, Съюзът на съдиите в България (ССБ), Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ и Българският център за нестопанско право (БЦНП) организира среща на местната общност от професионалисти и граждани с експерти –  съдии от Германия.

Събитието ще се състои на 23 май 2023г. от 11:00 до 12:30 в залата на общински съвет Ловеч. Темата на срещата е „Човешките права на хората с увреждания – предизвикателства и решенията в практиката на Германия“.

На нея съдии от Германия ще разкажат за опита си и пътя, които са извървели до момента в отстояване на човешките права.

Срещата е продължение на близо четири годишнините усилия на съдии, адвокати, правозащитници и доставчици на социални услуги да разработят механизми и предоставят процесуални улеснения за хора с увреждания в съдебни процедури, както и към въвеждането и утвърждаването на координирания подход в работата на институциите. Моделът на подкрепа беше вдъхновен от посещението на екипи от България във Федерална република Германия..

Ловеч е една от пилотните общини, в които се направиха първите стъпки, чрез процесуалните улеснения, към гарантирането на ефективния достъп до съд на хора с увреждания, наравно с всички останали, в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Република България през 2012 г.

За първи път в България магистрати, социални услуги, здравни институции за хора с увреждания, работиха заедно за да идентифицират нуждата от подкрепа, сферите в които тя е необходима и мерките, чрез които да бъде предоставена.

Бяха въведени улеснения за участие в процеса, които включват: провеждане на заседания извън сградата на съда, в позната за човека с увреждане среда; ограничаване употребата на специализиран език и формалности в по време на процеса, разработване и прилагане на индивидуален протокол за общуване; предоставяне на безплатна правна помощ; отлагане провеждането на етапи от процеса до възстановяването на човек в криза, с цел обезпечаване възможност за ефективно включване и др.

Бяха сформирани професионални екипи, които да идентифицират проблемни зони в реализацията на правата на страните извън рамките на съдебния спор. Това осигурява основа за изпълнение на съдебните актове и ограничава възможностите за злоупотреба с хора в уязвимо положение чрез изграждане на мрежи за подкрепа.

Съвместната работа на съда с държавните и местни структури и гражданския сектор доказаха, че промяната е възможна, а човекът и неговите права са каузи, около които можем да се обединим.

Гост лектор:

Александер Клерх, е председател на районния съд в град Пирна, Саксония. Има дългогодишен опит като съдия в Дрезден в различни области на правото, включително и като ръководител на специализираното отделение по подкрепа на лица с интелектуални затруднения или психични проблеми. Участвал е в изследователски европейски проекти, свързани със съдебни производства и съдебна администрация.

Участие в събитието са потвърдили съдии, адвокати, социални услуги, граждански организации, преподаватели, и др. заинтересовани страни.

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button