Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини
Популярно

Предстои номиниране относно връчване на годишни награди на община Троян за изявени личности с принос в областите „Образование“ и „Култура“

Община Троян учреди годишните награди за изявени личности, допринесли със своето дело и творчество за развитието на образованието и на културата в Троянския край през 2013 г. Наградите се връчват на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за постигнати резултати през предходната година.

Със съдействието на изявени личности в областта на образованието и културата от община Троян бяха изработени и приети критерии, на които трябва да отговарят кандидатите. Беше определена и процедура за тяхната номинация.

І. КАТЕГОРИЯ „ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ИЗЯВЕНА ЛИЧНОСТ С ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ТРОЯН”

1. Право да номинират чрез мотивирано писмено предложение имат:

1. Педагогически съвети;

2. Училищни настоятелства/Обществени съвети/Родителски активи;

3. Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/;

4. Медии;

5. Местна власт.

2. Кой може да бъде номиниран:

1. Учители в образователни институции;

2. Директори на образователни институции;

3. Педагози, работещи в различни творчески школи /музикални, езикови и др./.

3. Критерии за номиниране:

1. Инициатор на педагогически иновации за издигане авторитета на образователната институция.

2. Конкретни постижения за 2022 г.

3. Национална измеримост на постиженията.

4. Принос за популяризиране на образователните ценности сред местната общност.

5. Разработване и реализиране на проекти – национални и международни.

6. Комуникативност и умения за работа в екип.

7. Умение за превръщане на детето/ученика от обект в субект на учебно-възпитателния процес.

 

ІІ. КАТЕГОРИЯ „ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ИЗЯВЕНА ЛИЧНОСТ С ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ТРОЯН”

1. Право да номинират чрез мотивирано писмено предложение имат:

1. Културни институции.

2. Неправителствени организации, занимаващи се с културни дейности.

3. Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/.

4. Медии.

5. Местна власт.

2. Кой може да бъде номиниран:

1. Изявени творци с доказан принос в своята област за 2022 година.

2. Културни мениджъри.

3. Други носители на културни събития.

3. Критерии за номиниране:

1. Номинираните да са свързани с Троянския край и приноса им за опазване на културно-историческото наследство.

2. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на съответния род изкуство. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални и други творби.

3. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на културно събитие.

4. Значимост на постиженията на номинираното лице за духовното развитие на местната общност.

5. Предимство – иновативен подход, разчупил традиционните рамки /новаторство, оригиналност/.

За връчване на годишни награди на Община Троян на изявени личности с принос в областта на образованието и на културата за 2022 година, може да се направи мотивирано предложение за не повече от едно лице в категория.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ЗА ДВЕТЕ КАТЕГОРИИ СЕ ПОДАВАТ В СРОК ДО 10 АПРИЛ 2023 г. В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТРОЯН, АДРЕСИРАНИ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН.

Източник: Троян Експрес

Подобни публикации

Back to top button