Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Инж. Емануил Манолов подписа договора за финансиране на техническа помощ за новата стратегия на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

Община Павликени ще получи финансиране за техническа помощ за подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ за следващия програмен период.

Днес в Министерството на земеделието и храните се състоя церемония, на която бяха подписани и връчени договорите по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Заместник-министър Таня Георгиева връчи договора на кмета на община Павликени инж Емануил Манолов, който е и председател на местната МИГ.

Средствата по договора са в размер на 48 303 лв и са предназначени освен за създаването на стратегията, също така и за проучване и анализ на територията, популяризиране на работата по нея, обучение на екипа на МИГ-а и др. Средствата ще се използват за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегията за ВОМР за програмния период 2023 – 2027 г.

СВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ предстои да бъде изработена. Очакванията са, че общият бюджет на СВОМР за периода 2023-2027 година може да достигне до почти 10 млн. лв. От тях близо 6 млн. лв. от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР), еквивалентът на ПРСР. Близо 1,5 млн. лв. от програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР), малко над 1,5 млн. лв. от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), близо 1 млн. лв. от програма „Образование“. Отделно има и възможност за привличане на средства по програма „Околна среда“.

Преди няколко дни в Павликени се проведе среща с представителите на бизнеса, които са сред потенциалните бенефициенти чрез новата стратегия. Представени бяха възможностите за финансиране през новия програмен период.

Преди официалната церемония за подписване на договорите, в МЗХ се проведе и среща с министър Кирил Вътев, на която кметовете поставиха най-сериозните проблеми пред местата власт, които са от компетенцията на министерството.

Инж. Манолов за пореден път коментира темата с напоителните системи, чиито канали стоят празни. Те биха допринесли частично да се реши проблемът с водните режими в редица селища, тъй като допринасят за оросяването на околните поля и за покачване на нивото на подпочвените води.

Източник: vomr.bg

Подобни публикации

Back to top button