Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Заетостта в област Ловеч е намаляла с 16 % спрямо третото тримесечие на 2022

Област Ловеч е в дъното на класация по заетост в страната

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Ловеч е 43.2 хил., от които 25.0 хил. са мъже, а 18.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 20221 г. броят на заетите лица -намалява с 16.0%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 44.6% (при 53.9% за страната), съответно 54.1% за мъжете и 36.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък със 7.8 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 8.1 процентни пункта, а при жените – със 7.3 процентни пункта.

 

По брой на заетите лица и по коефициент на заетост област Ловеч е на двадесет и второ място сред областите в страната.

 

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 42.4 хил., като 24.6 хил. от тях са мъже, а 17.8 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г.  броят на заетите лица намалява с 16.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.8%, съответно 73.0% за мъжете и 56.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 11.2 процентни пункта.

Методологични бележки

 Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в изследването, са избрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

 

Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

 

  • извършват работа дори и за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2023 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2023 година. Изключено е населението, живеещо в колективни домакинства. С оглед осигуряване на сравнимост данните от Наблюдението на работната сила за третото тримесечие на 2022 г.  са преизчислени с данни за населението на база на Преброяване 2021.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила за третото тримесечие на 2023 г. могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила.

Източник: lovechtoday.eu

Подобни публикации

Back to top button