Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Подписано е споразумение за сътрудничество между Областна администрация – Ловеч и Лесотехнически университет – София

На 21 март, между Областна администрация – Ловеч в лицето на областния управител Виктор Стойчев и Лесотехническия университет – София, представляван от доцент д-р Христо Михайлов – Ректор, беше подписано споразумение за сътрудничество.

Целта на това споразумение е стимулиране ролята на туризма като решаващ фактор за развитието на пазара на труда чрез повишаване квалификацията, производителността и адаптивността на работната сила. Основни приоритети са насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво и представителите на туристическата индустрия,  създаване на възможности за развитие на партньорство и повишаване качеството на образование и обучение в туризма, в съответствие с нуждите на туристическия сектор и развитието на пазара на труда от Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.

Двете страни се споразумяха да осъществят съвместни дейности от взаимен интерес в следните направления:

– Поддържане на официални контакти и разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и представяне на резултатите от него.

– Организиране на съвместни мероприятия и инициативи  в областта на туризма.

– Организиране на обучения, срещи, семинари, кръгли маси с участието на служителите на двете страни, по целесъобразност и по теми от взаимен интерес.

– Идентифициране на потребностите на всяка от страните по отношение на квалифицирани специалисти, научни и приложни продукти, наръчници, обучения и др.;

Двете страни се договориха като първа тяхна съвместна дейност в рамките на споразумението, да бъде организирането и провеждането на научно – приложна конференция през м. май 2025 г. в Ловеч, посветена на 150 години от рождението на лесовъда Никола Василев – създател на алеята Баш Бунар.

Източник: Ловеч днес

Подобни публикации

Back to top button