Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

Кметът на Ловеч размисли за две дирекции

С две намали дирекциите в общинската администрация спрямо първоначалното си предложение за структура кметът Страцимир Петков.

Така предложението му, което ще бъде разгледано на заседанието на общинския съвет утре, включва дирекцията “Местни приходи”, за чиято дейност ще отговаря зам.-кметът по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи, “Техническа инфраструктура, устройство на територията и екология”, която е в ресора на зам.-кмета по строителство, архитектура, градоустройство и екология, “Административноправно и информационно обслужване”, за която отговаря секретарят на общината, и “Европейски и национални проекти и програми” – на пряко подчинение на кмета, с три отдела – “Стратегическо планиране и програмиране”, “Мониторинг и устойчивост на проекти” и “Обществени поръчки“.

На пряко подчинение на кмета са и два от деветте предвидени самостоятелни отдела – “Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ и “Мобилност, контрол и сигурност“, както и главният архитект и звеното за вътрешен одит.

Останалите самостоятелни отдели са “Икономически дейности, бюджет и контрол“, “Общинска собственост“ и “Счетоводен“ – в ресора на зам.-кмета по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи, “Образование, култура, спорт и туризъм“ и “Здравеопазване и социални дейности“ – в ресора на зам.-кмета по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности, и – на подчинение на секретаря на общината – “Гражданска регистрация и административно обслужване“ и “Административно осигуряване на общинския съвет“, който е и на подчинение на председателя на общинския съвет.

Предлаганата промяна в структурата касае преориентиране на структурни звена, намаляване на броя на ръководните длъжности и преминаване към плоска структура там, където според кмета е целесъобразно и по-оперативно.

В структурата са още кметовете на кметства и кметските наместници – на пряко подчинение на кмета на Общината, както и специалистите в кметствата.

В момента числеността на общинската администрация е 215,5 щатни бройки, от които 135 с държавно финансиране и 80,5 дофинансирани с местни приходи. Предложението на кмета предвижда намаление на броя на дофинансираните щатни бройки, които да станат 74.

На годишна база икономията от намаляването с 6,5 щатни бройки би била приблизително 130 хил. лв, с което ще се даде възможност за повишаване възнагражденията на заетите по трудово правоотношение съразмерно с увеличението на заплатите на служителите в дейността с държавно финансиране.

Така предлаганата численост на общинската администрация става 209 щатни бройки. От тях 58, от които 6 ръководни, са в общата администрация и 109 (11 ръководни) в специализираната.

Промяната в предложението на кмета е и в резултат на проведените обсъждания в постоянните комисии на общинския съвет, като са съобразени изразените мнения и предложения.

Решението е на общинския съвет, при одобряване на числеността и структурата на общинската администрация, тя влиза в сила от 1 май т.г.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button