Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Въвежда се режим на водата в Ловеч

ВиК АД – Ловеч, с писмо до кмета на Община Ловеч информира, че от 05.10.2023 г. въвежда частичен режим на водоползване в град Ловеч, както следва:

– За ж.к. “Червен бряг” и квартала между улиците “Подп. Тутолмин” и “Подп. Александър Кусев” и “Княз Имеретински” на 05, 08, 11 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.

– За централна градска част, кв. “Кольо Фичето“, кв. “Вароша“, ж.к. “Здравец“, индустриалните зони и част от вилните зони на 06, 09, 12 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.

– За ж.к. “Младост“ и ул.“Ген. Гембитски“ на 07, 10, 13 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаване ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.

Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група “Черни Осъм“ и водоизточниците за гр. Ловеч, на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор “ВиК”АД гр. Ловеч и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button